Synkroniseringsinställningen är en av de bästa funktionerna på Windows-enheter. Det låter dig enkelt och snabbt tillämpa inställningarna på din PC till andra Windows-enheter.

För att verktyget ska fungera effektivt måste du vara inloggad med samma Microsoft-konto på alla dina enheter. Även om detta är en otrolig funktion, är Windows-synkroniseringsinställningen ofta nedtonad och fungerar inte.

Låt oss ta en titt på hur du kan fixa synkroniseringsinställningen när den ger problem.

1. Logga in med ett Microsoft-konto

För att synkronisera dina Windows-inställningar måste du logga in på alla dina enheter med samma Microsoft-konto. Och om du har flera konton måste du se till att du använder rätt konto.

Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra processen. När du är inloggad, navigera till Synkroniseringsinställningar och kontrollera om alternativet fortfarande är nedtonat.

2. Konfigurera dina synkroniseringsinställningar via Registereditorn

Det här felet dyker vanligtvis upp om du har inaktiverat synkroniseringsinställningar. Därför kan det hjälpa att ändra vissa inställningar i Registereditorn. Kom dock ihåg att alltid säkerhetskopiera registret när du redigerar eller konfigurerar dess nycklar.

Om nyckeln SyncSettings inte finns, högerklickar du på Windows-tangenten och väljer Ny > Nyckel. Namnge den nya nyckeln SyncSetting. Annars, om denna nyckel redan är tillgänglig, fortsätt till nästa steg.

Högerklicka på det tomma utrymmet till höger i syncsettings-nyckeln och välj Nytt > DWORD-värde (32-bitars). Namnge det nya värdet DisableSyncSettings.

Dubbelklicka på värdet DisableSyncSettings och ställ in dess värdedata till 2. Klicka på OK, stäng Registerredigeraren och starta sedan om datorn för att spara dessa ändringar.

3. Konfigurera dina synkroniseringsinställningar i den lokala grupprincipredigeraren

Local Group Policy Editor är ett otroligt verktyg som du kan använda för att konfigurera massor av systeminställningar.

I nästa fönster väljer du antingen Ej konfigurerad eller Inaktiverad. Tryck på Verkställ och tryck sedan på OK. Stäng Registereditorn och starta om enheten för att spara dessa ändringar.

4. Avblockera ditt Microsoft-konto via Registereditorn

Står du fortfarande inför problemet med “nedtonade inställningar” när du använder rätt Microsoft-konto? I sådana fall kan ditt Microsoft-konto blockeras. I det här fallet kommer vi att se hur du kan avblockera ditt konto via Registereditorn. Se dock till att säkerhetskopiera registret innan du fortsätter.

Om detta värde inte finns, skapa det genom att högerklicka på det tomma utrymmet till höger och välja Nytt > DWORD (32-bitars) värde. Namnge det nya värdet NoConnectedUser.

Dubbelklicka på NoConnectedUser-värdet och ställ in dess värdedata till 1. Stäng Registereditorn och starta om datorn.

5. Avblockera ditt Microsoft-konto via Local Group Policy Editor

Om du har att göra med ett blockerat Microsoft-konto kan du också använda den lokala grupprincipredigeraren för att avblockera kontot.

Välj Inaktivera denna policy från alternativen. Tryck på Verkställ och tryck sedan på OK. Stäng den lokala grupprincipredigeraren och starta om enheten för att spara dessa ändringar.

6. Avblockera ditt Microsoft-konto via Local Security Policy Editor

Ett annat sätt att avblockera ett Microsoft-konto är genom den lokala säkerhetspolicyredigeraren. Så om det här problemet beror på ett blockerat Microsoft-konto, så här är hur du kan hantera det.

Välj Den här policyn är inaktiverad från rullgardinsmenyn. Tryck på Verkställ och tryck sedan på OK. Stäng verktyget och starta om enheten.

7. Kör felsökaren för maskinvara och enheter

Nedtonade synkroniseringsinställningar kan orsakas av vissa maskinvaruproblem på din enhet. I ett sådant fall kan det hjälpa att använda ett av Windows felsökningsverktyg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *